PI d.o.o. KOMPJUTERSKO VEZENJE TEKSTILA, AMBLEMA, RADNA ODJELA, KAPA, MAJICA, SALVETA

Index page
Slide Show
Next page
Last page
Vez i vezenje tekstila, vez svih tkanina, vezenje amblema, šešira, kapa, majica, vezenje na radna odijela, vez stolnjaka, vezenje salveta, vezenje djećje odjeće
Vez............................ Šumarica
Veličina slike........... 7× 10 cm
Vez............................ Šumarica
Veličina slike........... 7× 10 cm
Vezenje raznih artikala u slikama.

HOME